Những lỗi thường gặp khi học tiếng anh p2

Cập nhật: 25/03/2019

Những lỗi thường gặp khi học tiếng anh p2

2 Cách viết từ ghép
Một số từ trong tiếng Anh do hai từ một âm tiết khác tạo thành, do đó chúng ta cũng hay mắc lỗi chính tả khi viết những từ này.

– Cách viết sai: bed room, bath room, good night, on line (có khoảng cách giữa hai từ)

– Cách viết đúng: bedroom, bathroom, goodnight, online. (không có khoảng cách giữa hai từ).

  1. Cách dung từ: very
    Very: tính từ, nó có nghĩa “chính là” – Very: trạng từ chỉ mức độ, cường độ thường chỉ đứng trước tính từ và trạng từ.

Dreamy schoolgirl

Ta không dùng very với những chữ thuộc về so sánh hơn và chữ the most (so sánh nhất) nhưng very lại đi được với chữ best (so sánh nhất) với chữ first, next, last.

Nhung loi thuong gap khi hoc tieng anh

Ta không dùng very với những chữ thuộc về so sánh hơn và chữ the most (so sánh nhất) nhưng very lại đi được với chữ best (so sánh nhất) với chữ first, next, last.
Ví dụ:


Your car is very much/even more expensive than mine. (NOT …very more expensive…)
We want to pick the very best candidate for the job.
You are the very first person I have spoken to today.
– Với những tính từ, trạng từ bản thân nó đã có nghĩa rất mạnh như huge (đồ sộ), delicious (ngon ngọt), disgusting (ghê tởm), horrible (kinh khủng), terrible (tồi tệ), incredible (lạ thường), fantastic (tuyệt vời), awful (khủng khiếp), boiling (sôi)…, dân bản xứ không dùng với very, họ sử dụng absolutely, much, very much, completely, totally, quite, utterly…

Bạn không thể dung “very” với một tính từ có nghĩa là “very” (tính từ mạnh). Ví dụ như: “delicious” có nghĩa “very tasty”, enormous có nghĩa “very big”, “lovely” có nghĩa “very nice”, “great” có nghĩa “very good”.

-Câu sai: “British food is very delicious”

-Câu đúng “British food is delicious”

  1. Cách dung từ: next
    Next dùng để diễn tả ngày tháng trong tương lai, ví dụ khi chúng ta sắp xếp cuộc hẹn với ai, tuy nhiên khi dùng từ next thì thời điểm không cụ thể do đó gây ra hiểu lầm.

Ví dụ: nếu hôm nay là thứ Hai và bạn muốn nói bạn sẽ gặp ai đó vào “next Friday” nhưng ngày thứ 6 đó là vào ngày nào?. Sẽ rõ ràng hơn nếu bạn nói “this Friday” hoặc “Friday this week” cho ngày hen gần, “Friday next week” hoặc “the Friday after next” cho ngày hẹn xa hơn.

Một lỗi thông thường khác là:

– Câu sai: “I’ll see you next week”

– Câu đúng: “I’ll see you the week after next”